Välj en sida

På grund av för litet antal anmälda så måste vi tyvärr ställa in simträningen HT 2018. Vi försöker på nytt våren 2019.

Väl mött i någon av våra andra aktiviteter.