0709 – 57 00 02 kickoff@ektv.nu

FÖRENINGEN SOM ÄR TILL FÖR ALLA

Vi vill ge människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar en meningsfull
fritid och en känsla av gemenskap i föreningsdriven verksamhet.