Om Föreningen HIK Kick Off
0709 – 57 00 02 kickoff@ektv.nu

VÅRT SYFTE

Vi vill ge människor med olika fysiska och psykiska
funktionsnedsättningar en meningsfull fritid och en känsla av gemenskap i föreningsdriven verksamhet.


HIK Kick Off
 ska arbeta för

 • Att genom information och utbildning förklara vad vi gör och vad vi står för, så detta är välkänt för medlemmar, kommunen och ute i föreningarna.
 • Att vara spindeln i nätet för våra medlemmar med funktionshinder genom att samverka med myndigheter, idrottsförbund och föreningar etc.
 • Att verka för att utbildningsinsatser genomförs, att tränar och resursinsatser rekryteras i föreningarna och att vi därmed får fler av våra medlemmar som utövare.
 • Göra idrotten lättillgänglig genom att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar. Tillgodose behovet av idrott inom områdena bredd, motion och tävling.
 • Arbeta med att integrera handikappidrotten tillsammans med den övriga idrotten där det är möjligt och önskvärt.
 • Sprida vår erfarenhet av handikappidrott till skolan för att underlätta och anpassa skolans idrott till elever med fysiska och psykiska funktionnedsättningar.
 • Vända oss till personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan delta i den övriga idrotten och utveckla idrott för personer med olika grader av fysiskt och psykiskt funktionshinder.
 • Förändra samhällets attityder till personer med handikapp.
 • Erbjuda ett användbart och bra alternativ till isolering och utanförskap.
 • Avdramatisera allmänhetens uppfattning om vad olika handikapp innebär.
 • Att få tillhöra en gemenskap och kunna utöva sådant man tycker är roligt, höjer livskvaliteten och ger ett rikare liv.

Våra aktiviteter

Nedan hittar du länkar till de fritidsaktiviteter vi erbjuder! Under respektive aktivitet hittar du den viktigaste informationen samt länk till att göra en anmälan om att börja med vald aktivitet. Du kan även göra en anmälan direkt via knappen uppe i huvudmenyn.

Knapp för fritidsaktiviteten fotboll för funktionsnedsatta
Knapp för fritidsaktiviteten bowling för funktionsnedsatta
Knapp för fritidsaktiviteten innebandy för funktionsnedsatta
Knapp för information om simningsaktiviteter för funktionsnedsatta

Vi finns på Facebook!