HIK Kick Off - Våra målsättningar
0709 – 57 00 02 kickoff@ektv.nu

VÅRA MÅL

I idrottsrörelsens verksamhetsidé står bl a att idrotten ska
bedrivas så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi vill utforma HIK Kick Off så att vi ständigt påverkar till en god utveckling och förbättringar för funktionsnedsatta, både till form och innehåll. Vi vill att alla som vill, oavsett funktionsnedsättningar eller fysiska och psykiska förutsättningar, ska ges möjlighet att delta i föreningsdriven idrottsverksamhet.

MÅL 1

Nås genom att HIK Kick Off skapar förutsättningar så att medlemmen kan finna:
• Social trygghet
• Meningsfull fritidssysselsättning
• Välmående genom en bättre förståelse för det egna hälsoperspektivet
• Möjlighet till tävlingsverksamhet

MÅL 2

Att genom samverkan mellan HIK Kick Off och kommunens övriga idrottsföreningar finna de medlemmar som på grund av sina handikapp inte klarar av att ta en plats i sitt lag och erbjuda dessa möjligheter, till ett idrottsutövande anpassat efter deras förutsättningar.

MÅL 3

Att medlemmen genom sitt fritidsintresse skall kunna skaffa sig kontakter som kan leda till en praktikplats eller ett riktigt arbete.

MÅL 4

Att i en framtid ha skapat ett så stort intresse för idrott, att det finns förutsättningar till en idrottsutbildning med inriktning på elever med särskilda behov.

Vi finns på Facebook!