Om HIK - HIK-KICKOFF
0709 – 57 00 02 kickoff@ektv.nu

Om HIK

Vårt syfte

Vi vill ge människor med olika fysiska och psykiska
funktionsnedsättningar en meningsfull fritid och en känsla av gemenskap i föreningsdriven verksamhet.

HIK Kick Off ska arbeta för

  • Att genom information och utbildning förklara vad vi gör och vad vi står för, så detta är välkänt för medlemmar, kommunen och ute i föreningarna.
  • Att vara spindeln i nätet för våra medlemmar med funktionshinder genom att samverka med myndigheter, idrottsförbund och föreningar etc.
  • Att verka för att utbildningsinsatser genomförs, att tränar och resursinsatser rekryteras i föreningarna och att vi därmed får fler av våra medlemmar som utövare.
  • Göra idrotten lättillgänglig genom att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar. Tillgodose behovet av idrott inom områdena bredd, motion och tävling.
  • Arbeta med att integrera handikappidrotten tillsammans med den övriga idrotten där det är möjligt och önskvärt.
  • Sprida vår erfarenhet av handikappidrott till skolan för att underlätta och anpassa skolans idrott till elever med fysiska och psykiska funktionnedsättningar
 • Vända oss till personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan delta i den övriga idrotten och utveckla idrott för personer med olika grader av fysiskt och psykiskt funktionshinder.
 • Förändra samhällets attityder till personer med handikapp.
 • Erbjuda ett användbart och bra alternativ till isolering och utanförskap.
 • Avdramatisera allmänhetens uppfattning om vad olika handikapp innebär.
 • Att få tillhöra en gemenskap och kunna utöva sådant man tycker är roligt, höjer livskvaliten och ger ett rikare liv.